Loading…

Reportáž: Listopadová komise rozvoje

Listopadové jednání Komise územního rozvoje a výstavby začalo za velkého zájmu veřejnosti. Lidí bylo v jednacím sále Nuselské radnice pomalu tolik, kolik se jich schází, když je zastupitelstvo.

První bod se totiž týkal rekonstrukce přístavu v Podolí, což je téma, které mimořádně zajímá zdejší jachtaře, neboť se jich budoucnost míst, kde dnes kotví jejich plavidla, přímo dotýká. Autory byl představen „koncept“ a „objemová studie“, tedy jakýsi prvotní návrh plánované budoucí podoby. Nová budova by vznikla v nejjižnější části přístavu, u křižovatky Podolského nábřeží s Podolskou ulicí, kde by ji měla ustoupit stávající budova někdejšího Německého jacht klubu, nyní v majetku Univerzity Karlovy. Rekonstruován by byl také samotný přístav a upravilo by se parkování.

Diskuse o záměru nicméně ukázala silný a jednotný odpor jachtařů, kteří se jednak bojí snížení kapacity, chybí jim v projektu prostory pro zimní údržbu a uskladnění lodí, a hlavně jim vadí, že se s nimi nikdo pořádně nebaví. Projekt je prý vůbec neodpovídá pojetí podobných marín ve světě, zato však za ním prý stojí silný sponzor, který jeho přijetí už několik let tlačí. Prezentující architekti svůj projekt hájili, avšak členy komise se jim přesvědčit nepodařilo. Se záměrem nebyl na komisi vysloven souhlas. Uvidíme, zda se časem záměr objeví nějak vhodně přepracovaný.

Po mohutném exodu diváků, jichž většina přišla skutečně pouze na tento bod, přišel na řadu nesmělý záměr na úpravu ulice Pujmanové na severním konci u Děkanky. Prý by zde soukromý majitel mohl upravit současné „divoké“ parkoviště, polovině pozemku dát parkovou úpravu a na druhé vybudovat krom „organizovaného“ parkování také automatizovanou čerpací stanici a myčku. Slovo si vzal zástupce starosty Zdeněk Kovářík a vysvětlil, že Praha 4 v této oblasti opravdu nepotřebuje benzínku, ale že zde chybí parkovací místa. Se záměrem souhlas vysloven nebyl, ovšem zdá se, že by radnice mohla se zástupci majitele pozemku nalézt rozumnou řeč co se týká zkapacitnění parkovacích ploch. Prý šlo hlavně o zpětnou vazbu a nalezení směru, jak dál. Bude se čekat na nový návrh.

Ve třetím bodě informovali zástupci společnosti Passerinvest o aktuálním vývoji ve věci plánované výstavby na Roztylech v areálu někdejšího Interlovu. Následovalo dobrých deset minut dohadů, jestli v tomto bodě je nebo není o čem jednat. Než předsedkyně komise Jaromíra Eismannová prosadila, že nikoliv, protože nebyl předložen žádný návrh k hlasování, bylo alespoň z pléna přečteno stanovisko spolku 4-Občanská, který zásadně nesouhlasí s navyšováním kódu využití pozemku.

Na řadu přišla žádost o změnu územního plánu na Brumlovce. Tenisový klub LTC 1927 souhlasí s výměnou svých pozemků, které „překáží“ rozvoji BB Centra, za jiné v blízkosti areálu někdejších Michelských pekáren, kde jim Passerinvest postaví nový tenisový areál. Aby mohl developer pozemek nově využít dle svých představ, žádá změnu z funkčního využití SP (sport) na SV (všeobecné smíšené). Komise se většinově přiklonila k názoru, že nelze vystavit bianco šek, dokud nebude jasné, jak bude vypadat stavební záměr v dotčené lokalitě. Neshodla se však na usnesení. Hlasovány byly dvě – příkrý nesouhlas a naopak souhlas, ovšem podmíněný předložením zpracované územní studie. Ani jedno však neprošlo, vždy 3 členové hlasovali pro, zatímco druzí 3 se zdrželi.

Další žádost o změnu ÚP se týkala projektu Rezidence Park Kavčí Hory. Projektu, který chystá společnost Central Group a který budí mnoho vášní. Aby mohl být projekt realizován dle projektu Ing. Arch. Pleskota („pět věží“, které jsou mimo jiné předmětem sporu, zda nezkazí panorama Prahy a zda proto nebudeme vyškrtnuti ze seznamu UNESCO), je prý třeba změnit ÚP v západní části pozemku ze současného ZVO (ostatní) na SV. Komise však vyslovila žádosti jednoznačný nesouhlas, mimo jiné proto, že žádost o změnu neobsahovala specifikace kódu intenzity využití (čím vyšší, tím více se toho na pozemku může postavit).

Posledním bodem jednání byl podnět kontrolního výboru ve věci výstavby v Hodkovičkách. Výbor se komise otázal, zda je umístění mateřské školky (jedna z podmínek smlouvy Prahy 4 s developerem Finep) v souladu s platným územním plánem. Komise konstatovala, že závazný výklad mohou poskytnout pouze orgány státní správy, tj. stavební úřad, potažmo ministerstvo pro místní rozvoj. Diskutovalo se nicméně o tom, zda má o výklad požádat Praha 4 nebo investor. Zástupce starosty Kovářík jednoznačně trval na tom, že to je starost investora, který je zavázán plnit smluvní podmínku, čili si sám musí zjistit, zda je toho schopen, a pokud by náhodou nebyl, musí vstoupit do nového jednání. Zástupce občanů Hodkoviček pan Hevessy podotkl, že na tento problém upozorňovali už před rokem, a že veřejnost byla radnicí zbytečně matena. Komise nakonec alespoň 4:2 odhlasovala výzvu pro společnost Finep, aby o závazný výklad státní správy požádal. Ještě to však bude muset potvrdit Rada.

Tím se vyčerpal celý program listopadové komise. Další jednání proběhne začátkem prosince.

Napsat komentář