Loading…

Pozvánka na prosincové jednání zastupitelstva

Ve středu 6. prosince od 13:00 proběhne v zasedacím sále č. 301 v budově historické radnice v Nuslích (Táborská č.p. 500, Praha 4) v pořadí 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4. Probírat se bude zejména rozpočet na příští rok

Zasedání je veřejné pro všechny občany. Občané mohou vystoupit v rámci interpelací, které jsou zařazeny jako pevný bod každého zasedání v době po uplynutí 2 hodin do 2 3/4 hodin od zahájení zastupitelstva. Přihlásit se je třeba do zahájení jednání.

Navržený program jednání:

 1. Zřízení Návrhového a volebního výboru
 2. Návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2018
 3. Informace k Finančnímu plánu ekonomické činnosti městské části Praha 4 na rok
  2018
 4. Prodej bytových jednotek
 5. Prodej bytů a nebytových jednotek Pod Vinohradem
 6. Majetkové dispozice
 7. Splátkové dohody
 8. Poskytnutí účelové dotace ve výši 150 000,- Kč příspěvkové organizaci
  Thomayerova nemocnice
 9. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/2017/0462/OKS o poskytnutí
  dotace ve výši 150.000,- Kč spolku Spartak Praha 4 z.s. (dříve Sportovní kluby
  Praha 4)
 10. Stanovení nejvyšší částky pro rok 2018, kterou lze poskytnout v souhrnu
  za kalendářní měsíc neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4
 11. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
 12. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4

Kompletní návrh programu naleznete ZDE.

Zdroj

Napsat komentář