Loading…

Návrh Metropolitního plánu Prahy může způsobit růst cen pozemků a bytů (TZ)

Tisková zpráva Platformy NNO pro revizi Metropolitního plánu Prahy – 2018:

PRAHA, 13.05.2018 – V návaznosti na zveřejnění Návrhu Metropolitního (územního) Plánu Prahy vznikla “Platforma nevládních neziskových organizací (NNO) pro revizi Metropolitního (územního) plánu Prahy”, které se domluvily, že společně připraví podstatné připomínky k publikovanému návrhu a projednají s Magistrátem jejich vyřešení. Platforma bude do léta tohoto roku, kdy bude možné podat připomínky k Návrhu Metropolitního (územního) Plánu Prahy postupně formou Zpráv upozorňovat veřejnost, média a odborníky na podstatné nedostatky Návrhu Metropolitního (územního) Plánu Prahy. Dnes přinášíme první takovou Zprávu.

Citujeme z dokumentu, který byl zpracován souběžně s „Návrhem Metropolitního (územního) Plánu Prahy“ a to z takzvaného „Vyhodnocení vlivů Územního plánu hl. města Prahy na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)“ (části C – F) z tabulky na str. 11:

„Možným dopadem zahušťování a koncentrace a směřování aktivit do kompaktního území města může být z důvodu nedostatku jiných příležitostí tlak na navyšování cen pozemků a následně bytů (nájmů i prodejních cen).“

Vít Janoušek, pověřený tiskový mluvčí Platformy k tomu uvádí: „S návrhem Metropolitního (územního) Plánu Prahy je třeba se pečlivě seznámit, protože některé jeho základní principy mohou vést ke zhoršení kvality života obyvatel Prahy. Jeden příklad jsme dnes publikovali. Všechny hlavní nedostatky návrhu je třeba v rámci připomínek a jejich projednání odstranit. Naše Platforma připraví Memorandum o nejzávažnějších nedostatcích návrhu a bude jednat s Magistrátem o jejich vyřešení.“

Dokument VVURÚ MPP Prahy přikládáme v příloze se zvýrazněným citovaným textem:
C-F_VVURU-MPP_kap C-F_2018_Fin2

 

Ing. Vít Janoušek, pověřený mluvčí, člen výboru Platformy
Mobil: +420603447140,
E-mail: revize.metroplanu@seznam.cz
WEB Platformy: https://sites.google.com/view/revize-metroplanu
Facebook: Revize Metropolitního plánu Prahy

Napsat komentář